Affärsresor, privatresor, grupp- och konferensresor

MER ÄN 30 ÅRS ERFARENHET

BIG Travel är en av Sveriges största resebyråkedjor med 23 butiker i Sverige. Vi säljer både affärs- och privatresor och har ett brett utbud inom flyg, charter, äventyrsresor, kryssningar, rundresor mm. I vår verksamhet ingår också grupp- och konferensresor.

Med mer än 30 års erfarenhet är det vår målsättning att vara det självklara valet för resenären. Genom att samla marknadens utbud av resor, flyg och hotell på ett och samma ställe kan vi erbjuda våra kunder bästa möjliga pris och service oavsett typ av resa. Oavsett om du bokar din resa på nätet, per telefon eller direkt i butik ska du erbjudas omtanke, engagemang och tillgänglighet. Det är enkelt att resa med BIG Travel.

BIG Travels grundidé är flexibilitet och att alltid vara först med det senaste. Våra kunniga resekonsulter ska alltid kunna erbjuda resenären den bästa lösningen.

Företagets ambition är att vara en trygg partner. För oss är alla kunder lika viktiga oavsett om det handlar om en tjänsteresa, en flygstol eller en semesterresa med familjen.

RADIUS TRAVEL GÖR RESANDET GLOBALT

Vi är stolt medlem av det ledande globala nätverket av oberoende affärsresebyråer, Radius Travel. Det innebär att vi har kapaciteten och resurserna att hjälpa dig konsolidera ditt reseprogram, både regionalt och globalt.

Vi erbjuder ett äkta och komplett program så att hela ert reseprogram verkligen fungerar i alla marknader: globala upphandlingar, implementering, kontohantering, data och besparingar – alltsammans med oöverträffad lokal service.

Precis som vi, uppfyller alla medlemsbyråer i Radius nätverk höga krav gällande drift, ekonomi och service. Och precis som vi, är alla medlemmar väl förtrogna med sina marknader, vilket innebär att dina resenärer och lokala kontor kan vända sig till personer som förstår språket, kulturen och alla de unika egenskaperna hos specifika marknader.

Vi finns här för dig om du vill ha alla fördelar med ett konsoliderat program, kombinerat med personlig service och hjälp. Tillsammans med Radius Travel gör vi resandet globalt.

För mer information om Radius Travel och andra ledande medlemsbyråer i Radius nätverk, besök Radius Travel.

SAMHÄLLSANSVAR

1,6 MILJONERKLUBBEN

1,6 & 2,6 miljonerklubben är en ideell kvinnohälsoorganisation som grundades 1998 och som arbetar för kvinnors hälsa. Organisationen informerar och inspirerar till bättre hälsa och värnar om kvinnans situation i samhället i stort, bland annat på arbetsmarknaden och som kulturbärare.  De  arbetar för att genusaspekten ska bli en obligatorisk del i medicinsk forskning och läkarutbildning. De driver även egna projekt för kvinnors hälsa med fokus på förebyggande hälsa och kunskapsspridning.

Namnet på föreningen har sitt ursprung i att det 1998 fanns 1,6 miljoner kvinnor över 45 år i Sverige. Tio år senare,  år 2008, bildades gruppen 2,6 miljonerklubben för de yngre kvinnorna, från 25 år och uppåt. 1,6 och 2,6 miljonerklubben arbetar för samma mål – vi vill förbättra kvinnors hälsa och välmående. Alla över 18 år är välkomna som medlemmar i föreningen (även män).

1,6 & 2,6 miljonerklubben har ca 33 000 medlemmar vilket gör dem till en av landets största ickepolitiska kvinnoföreningar. Organisationen ger ut en tidning, böcker, kalender och samt arrangerar ett 40-tal seminarier och politiska hearings per år. Dessutom anordnas resor, utflykter och motions- och kulturevenemang.

KVALITETSPOLICY

För BIG Travel är kvalitet en central fråga. Ordning och reda samt god kvalitet är grunden för en långvarig och gynnsam affärsrelation med våra kunder och samarbetspartners. För kunden är det vitalt att veta att de resetjänster och dokument som vi levererar motsvarar de högt ställda krav som kunden har all rätt att ställa på oss.

Vi arbetar därför på ett systematiskt sätt med att ständigt förbättra de tjänster vi levererar. Detta gör vi dels genom ett proaktivt arbete där vi identifierar risker och möjligheter som underlag för vår planering och dels genom att systematiskt analysera och genomföra åtgärder avseende inträffade avvikelser och reklamationer för att förhindra att det ska ske igen.

Utifrån detta och utifrån de krav som ställs på vår verksamhet från kunder, samarbetspartners och myndigheter sätter vi upp mål och handlingsplaner för vårt förbättringsarbete. Därför har BIG Travel valt att certifiera sig enligt ledningssystemet för kvalitet – ISO 9001.

MILJÖPOLICY

För BIG Travel såväl som för de flesta organisationer är miljön en central fråga. Miljöhänsyn är en av grunderna för ett långvarigt och hållbart samhälle vilket BIG Travel eftersträvar att bidra till.

BIG Travel arbetar ständigt med att minska miljöpåverkan både i vårt eget arbete i kontor och butiker och genom att erbjuda våra kunder en miljövänligare reseservice. Detta gör vi genom att medvetandegöra våra kunder och samarbetspartners om vårt miljötänkande före, under och efter resans genomförande och att det är viktigt att de följer de regler och värderingar som krävs för ett aktivt miljöarbete. I våra processer ser vi till att uppfylla de lagar och andra krav inom miljöområdet som vi berörs av.

VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Inför EU:s Dataskyddsförordning, även kallad GDPR (General Data Protection Regulation), som trädde i kraft den 25 maj 2018, arbetar BIG Travel Sweden AB med att förbereda oss själva, leverantörer, kunder och samarbetspartners för de nya rutiner och krav som kommer att ställas. GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen (PUL) och ställer högre krav på information och dokumentation på de som hanterar någon form av personuppgifter. Vi har kartlagt hur GDPR påverkar vårt, våra samarbetspartners, leverantörers och kunders arbetssätt samt tagit fram en åtgärdsplan för vårt arbete med GDPR.

  • Åtgärdsplan BIG Travel
  • Nulägesanalys samt inventering av företagets system och register.
  • Kartläggning av interna rutiner.
  • Kartläggning av externa partners och leverantörer.
  • Nödvändiga anpassningar av tjänster och system utifrån de nya kraven.
  • Säkerställa att IT-säkerheten och informationssäkerheten uppfylls enligt de krav som ställs.
  • Personuppgiftsbiträdesavtal med leverantörer och samarbetspartners.
  • Säkerställa att anpassningar och förändringar som görs leder till att BIG Travel Sweden AB uppfyller kraven i GDPR.
  • Utbildning och information till alla medarbetare i BIG Travel Sweden AB.

Vi implementerar anpassningar och nya rutiner successivt. Förändringar som kan beröra dig som kund, samarbetspartner eller leverantör kommer att kommuniceras till berörda parter. Du kan läsa här om BIG Travel integritetspolicy.

För mer information angående Dataskyddsförordningen (GDPR).

Välkommen att kontakta oss på e-post: gdpr@bigtravel.se

BIG TRAVEL

BIG Travel är en fullservice resebyrå med 30 års erfarenhet av affärs-, privat-, grupp- och konferensresor. En bra relation är många gånger den viktigaste hörnstenen i ett bra samarbete.

BIG Travel är den personliga resebyrån som vill vara nära våra kunder för vi tror på att leverera det lilla extra. Idag hjälper vi många små och medelstora företag med deras affärs- och konferensresor. Vi har dessutom flera uppdrag för kommuner, landsting och statliga myndigheter.

 

KONTAKT

BIG TRAVEL Sweden AB
Svärdvägen 19
SE-182 33 Danderyd
Tel: +46 (0)771 - 10 20 20
www.bigtravel-affars.se
sales@bigtravel.se